fbpx

02 Urbanism

SERVICII COMPLETE DE ELABORARE DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Biroul nostru de arhitectură studiază modul în care locuitorii din zonele urbane interacționează cu mediul construit.

Urbanismul este componenta directă a planificării urbane, a proiectării fizice și a gestionării structurilor urbane și a sociologiei urbane.
Totodată, în crearea unui edificiu, este necesară să înțelegem spațiul în care acesta va fi amplasat, identificând arhitectura cu entitatea fizică a orașului.

Principiile de proiectare și dezvoltare urbanistică trebuie mereu adaptate noilor revitalizări, incluzând aici străzi principale, zone urbane în plină expansiune, cartiere urbane, centre urbane și poate chiar regiuni întregi.
Ne bazăm mereu pe instrumente pentru reformarea zonării, dezvoltând tipuri de arhitectură utilitară.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

Printr-un PUD se stabilesc reglementări referitoare, în principal, la retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei de teren pe care urmează să se ridice o construcție nouă sau să se modifice una existentă.

De asemenea, elemente ce fac obiectul PUD sunt relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea, înscrierea obiectivului și tratarea lui arhitecturală prin raportare la cadrul construit și natural învecinat, designul spațiilor publice, conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor, ilustrarea urbanistică a soluției propuse.

Plan urbanistic zonal (P.U.Z.)

Planul urbanistic zonal este instrumentul de reglementare prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone care au un nivel de complexitate ridicat sau în care dinamica urbană este accentuată.

Reglementările cuprinse într-un PUZ se pot referi la organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane, organizarea rețelei stradale, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic și circulația terenurilor, protejarea monumentelor istorice și servituți în zonele de protecție ale acestora. În susținerea propunerilor din PUZ se pot prezenta, în completare, cartograme, scheme, grafice etc., care pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce stau la baza propunerilor de reglementare pentru dezvoltarea zonei studiate.