fbpx

SERVICII COMPLETE DE PROIECTARE ȘI URMĂRIRE A EXECUȚIEI

Luăm forma cea mai cuprinzătoare de organizare a spațiului, urmărind rezolvarea echilibrată și armonioasă a funcțiunilor complexe, multilaterale, proiectarea unei clădiri însemnând mult mai mult decât găsirea celui mai bun mod de a umple o anumită cantitate de spațiu. Arhitectura nu poate fi comparată cu natura înconjurătoare decât prin aceea că este un organism artificial implantat într-un mediu natural cu care trebuie să se armonizeze atât funcțional, cât și estetic.

Mergem mereu mai departe pentru a face viața oamenilor una mai plăcută și satisfăcătoare spațial.
Modul în care trăim, muncim și ne relaxăm nu este afectat doar de schimbările culturale, ci și de dezvoltarea rapidă a tehnologiei. Responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că proiectele dezvoltate sunt suficient de flexibile pentru a face față oricăror provocări viitoare.

01 Proiectare complexă-3

Pro Arhitectura ia forma cea mai cuprinzătoare de organizare a spațiului, 

SERVICII COMPLETE DE PROIECTARE ȘI URMĂRIRE A EXECUȚIEI

Luăm forma cea mai cuprinzătoare de organizare a spațiului, urmărind rezolvarea echilibrată și armonioasă a funcțiunilor complexe, multilaterale, proiectarea unei clădiri însemnând mult mai mult decât găsirea celui mai bun mod de a umple o anumită cantitate de spațiu.

Arhitectura nu poate fi comparată cu natura înconjurătoare decât prin aceea că este un organism artificial implantat într-un mediu natural cu care trebuie să se armonizeze atât funcțional, cât și estetic.

Mergem mereu mai departe pentru a face viața oamenilor una mai plăcută și satisfăcătoare spațial.
Modul în care trăim, muncim și ne relaxăm nu este afectat doar de schimbările culturale, ci și de dezvoltarea rapidă a tehnologiei. Responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că proiectele dezvoltate sunt suficient de flexibile pentru a face față oricăror provocări viitoare.

Proiectare arhitectură 2

Pro Arhitectura ia forma cea mai cuprinzătoare de organizare a spațiului, 

SERVICII

06 Consultanță

Ne asigurăm că relația de colaborare dintre noi și client duce treptat către o victorie fructuoasă și materializează viziunea acestuia în realitate.
Puteți conta pe noi pentru a vă conduce proiectul la finalizarea cu succes, în timp util, pe buget.
Serviciile noastre de consultanță se conentrează de obicei pe furnizarea de soluții de proiectare personalizate, creative și sustenabile, care răspund întrebărilor spațiale și de proiect ale clientului.

Oferim expertiza noastră certă pe ceea ce înseamnă restaurare, renovare și proiectare de la A la Z, din exterior și până la cele mai mici detalii de interior.
Afirmăm cu tărie că poate fi extrem de satisfăcător atunci când asistăm la creația care prinde viață prin proiectare, construcție și habitat, de aceea păstrăm o relația regulată cu clientul, serviciile noastre de consultanță fiind personalizate în funcție de nevoile individuale ale fiecărui proiect.

SERVICII COMPLETE DE PROIECTARE ȘI URMĂRIRE A EXECUȚIEI

Dintre serviciile pe care vi le putem oferi amintim elaborarea de documentații complete asigurând calitate încă de la faza solicitării Certificatului de Urbanism până la momentul obținerii Autorizației de funcționare, incluzând:

■ Elaborare studii de pre-fezabilitate și fezabilitate;
■ Elaborarea de strategii de dezvoltare;
■ Calendar de proiectare, autorizare a obiectivelor și urmărirea execuției, recepționarea și punerea în funcțiune;
■ Coordonarea și elaborarea studiilor de teren (documentații cadastrale, ridicări și studii topografice, studiu geotehnic, S.A.E.R., studiu hidrologic / studiu hidrogeologic, studii de pre-coordonare rețele în incinta studiată și în afara incintei, studii de impact, studiu de trafic, studiu privind gospodărirea apelor, studiu de însorire, studiu istoric și diagnostic arheologic, studiu pedologic, studiu imobiliar, studiu peisagistic, studiu zone protejate etc.);
■ Planul Proiectantului de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM);
■ Servicii complete de măsurare și întocmire planuri releveu, pentru toate tipurile de spații/construcții, atât specialitățile arhitectură, cât și instalații;
■ Raport de expertiză tehnică privind rezistența și stabilitatea sau securitatea la incendiu a construcției;
■ Servicii de proiectare măsuri de securitate la incendiu și elaborare Scenariu de Securitate la Incendiu, atât în vederea obținerii Avizului de Securitate la Incendiu, cât și în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu;
■ Servicii de proiectare de arhitectură: studierea temei de proiectare și a anteproiectului, parte din tema de proiectare, cu precizarea disfuncționalităților urmată de redactarea și finalizarea soluției de arhitectură prin: planuri, fațade și secțiuni, având în vedere elaborarea proiectului de arhitectură în fazele D.T.A.A., D.T.A.D. / D.T.A.C., P.Th.+D.E., Dispoziții de șantier, As built.
■ Servicii de proiectare accesuri, căi de circulație și platforme staționare, privind amenajarea drumurilor şi parcajelor exterioare și interioare, inclusiv proiecte de modernizare a circulației, în toate fazele de proiectare;
■ Servicii de proiectare structuri de rezistență, în vederea obținerii Autorizației de Construire, părți scrise (memoriu) și desenate (plan fundații și detalii fundații), respectiv proiect tehnic, detalii de execuție structuri: zidărie confinată, beton armat monolit, metal, lemn ș.a.m.d., în toate fazele de proiectare;
■ Servicii de proiectare rețele hidro-edilitare: instalații exterioare de apă, canalizare menajeră și pluvială acoperiș și pluvială platforme; și instalații sanitare, de stingere cu hidranți, termice și de ventilație: instalații interioare de apă rece, apă caldă menajeră, canalizare menajeră, instalații de evacuare ape pluviale de pe învelitoarea clădirii, instalații de stingere cu hidranți interiori și exteriori, stația de pompare si rezervă de apă de stingere, după caz, instalație de încălzire/răcire/ventilare (HVAC), în toate fazele de proiectare;
■ Servicii de proiectare instalații de desfumare mecanică;
■ Servicii de proiectare rețele și instalații de stingere cu sprinklere, inclusiv sprinklere deschise, în toate fazele de proiectare;
■ Servicii de proiectare rețele și instalații electrice curenți slabi: detectare, semnalizare și alarmare incendiu (DSAI), telecomunicații / voce-date, CCTV, instalații de securitate la efracție, în toate fazele de proiectare;
■ Servicii de proiectare rețele și instalații electrice aparținând consumatorului, curenți tari joasă tensiune, în toate fazele de proiectare;
■ Servicii de proiectare rețele și instalații gaze naturale și tehnologice;
■ Servicii de proiectare instalații de aer comprimat;
■ Servicii de proiectare branșamente și racorduri;
■ Servicii de proiectare mărire capacitate, desființare sau deviere rețele edilitare, rețele magistrale și utilitare în afara incintei;
■ Servicii de proiectare rețele medie-tensiune;
■ Servicii de proiectare peisagistică;
■ Coordonarea și corelarea proiectelor de specialitate cu prevederile normativelor în vigoare, în toate fazele de proiectare;
■ Verificarea de calitate la toate cerințele fundamentale, conform Legii 10/95, rep. și completată;
■ Elaborarea de Devize cu încadrări pe articole de deviz pe faze de lucrări;
■ Consultanță și reprezentare a beneficiarului proiectului în relația cu autoritățile în toate etapele de avizare și autorizare a lucrărilor de construire, după caz;
■ Elaborarea documentației de licitație la finalul fazei de proiectare, cu liste de cantități de lucrări și materiale, după caz;
■ Consultanță și asistență pe parcursul lucrărilor de execuție, inclusiv urmărirea execuției, în limita unui/unei comandament tehnic / întâlniri de lucru pe săptămână, după caz;
■ Certificat energetic, verificat de calitate la cerința G;
■ Asistență acordată managerului de proiect, a antreprenorilor/executanților în elaborarea de către aceștia din urmă a documentației As built;
■ Elaborarea documentației în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu sau a Autorizației de Mediu, după caz.

SERVICII COMPLETE DE ELABORARE DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Vă oferim, astfel, posibilitatea încheierii unui contract cu noi pentru servicii complete, privind consultanță din momentul elaborării Strategiei de dezvoltare (Masterplan) a unei zone și a solicitării Certificatului de Urbanism în vederea elaborării și aprobării de documentații de urbanism necesare dezvoltării obiectivelor dumneavoastră:

■ Elaborare studii de pre-fezabilitate și fezabilitate;
■ Elaborarea de strategii de dezvoltare;
■ Calendar de elaborare și aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local / Hotărâre a Consiliului Județean a documentațiilor de urbanism;
■ Coordonarea și elaborarea studiilor de teren (documentații cadastrale, ridicări și studii topografice, studiu geotehnic, S.A.E.R., studiu hidrologic / studiu hidrogeologic, studii de pre-coordonare rețele în incinta studiată și în afara incintei, studii de impact, studiu de trafic, studiu privind gospodărirea apelor, studiu de însorire, studiu istoric și diagnostic arheologic, studiu pedologic, studiu imobiliar, studiu peisagistic, studiu zone protejate etc.);
■ Servicii de proiectare de urbanism: studierea temei program și a strategiei de dezvoltare / masterplan, parte din tema program, cu precizarea disfuncționalităților urmată de redactarea și finalizarea soluției de urbanism prin concept propus, având în vedere elaborarea Studiului de Oportunitate;
■ Servicii de proiectare soluții tehnice speculate privind infrastructura și echiparea edilitară zonei studiate;
■ Servicii de elaborare a propunerilor preliminare de urbanism, infrastructura și echiparea edilitară a zonei studiate în vederea Informării și Consultării publicului interesat;
■ Servicii de proiectare a propunerilor finale de urbanism, infrastructura și echiparea edilitară a zonei studiate în vederea aprobării documentațiilor de către membrii Consiliului Local / Consiliului Județean;
■ Servicii de modelare 3D și simulare prin inserție a propunerilor arhitecturale și de infrastructură în fotografii aeriene ale sitului;
■ Consultanță și reprezentare a titularului documentației de urbanism în relația cu autoritățile în toate etapele de avizare și aprobare a acesteia, după caz.

06 Consultanță

Ne asigurăm că relația de colaborare dintre noi și client duce treptat către o victorie fructuoasă …

Tratăm cu delicatețe și partea de design de interior, căutând mereu soluții creative și tehnice pe care să le aplică în structurile create pentru a obține un mediu interior ambiant. Soluțiile funcționale sporesc calitatea vieții și cultura ocupanților și trebuie să fie atractive din punct de vedere estetic.
Proiectele de interior pe care le tratăm sunt create ca răspuns și coordonate cu carcasa clădirii, identificându-se cu locația fizică și contextul social al proiectului.

Ne ghidăm constant după principiile durabilității mediului, urmând o metodologie sistematică și coordonată, incluzând cercetarea, analiza și integrarea cunoștințelor în procesul creativ, prin care nevoile și resursele clientului sunt satisfăcute pentru a produce un spațiu interior care să îndeplinească obiectivele proiectului.

05 Design de interior

Tratăm cu delicatețe și partea de design de interior, căutând mereu soluții creative și tehnice pe care …